Vår Hedersmedlem

Lennart Cromstedt

Lennart är en mycket godhjärtad person som alltid ställer upp för människor i hans närhet.
Ett exempel på hans solidaritet var 2012 då han  engagerade sig för de anställda på ett spanskt flygbolag som avslutat sin verksamhet och lämnat sin personal utan lön och arbetslöshetsersättning. För att uppmärksamma deras situation sprang han 624 km mellan Barcelona och Madrid vilket fick mycket utrymme i spansk media. Lennarts solidaritetslopp
bidrog att trycket på företaget ökade och till slut tvingades de att tillmötesgå arbetarnas krav.Vi är stolta över att ha utsett Lennart Cromstedt till vår hedersmedlem och även första medlem i föreningen. Lennart Cromstedt är en fantastik individ på många sätt och vis. Han har målmedvetenhet och vilja i allt han gör, inte minst när det kommer till idrott och cykling. Lennart har en stor del i att ACF kom till. Det var han som 2015 introducerade föreningens initiativtagare till cyklingens underbara värld.

Copyright © 2023 incrane.se