Svenska Cykelförbundet

Angered Cykelförening är och vill vara aktiv medlem i både
Svenska Cykelförbundet och Göteborgs Cykelförbund.
Som medlemmar i dessa respekterade organisationer strävar vi efter att främja cykelsporten och cykling som ett hälsosamt, hållbart och roligt fritidsintresse.
Svenska Cykelförbundet är den nationella takorganisationen för cykelsport i Sverige. Genom att vara anslutna till förbundet får vi tillgång till deras omfattande kunskap, resurser och evenemang. Det ger oss möjlighet att delta i tävlingar på regional och nationell nivå, samt att vara en del av den svenska cykelgemenskapen.

Göteborgs Cykelförbund är en lokal organisation som främjar och stöder cykelsport och cykling i Göteborgsregionen. Genom vår medlemskap i förbundet får vi möjlighet att delta i lokala cykeltävlingar, arrangemang och kampanjer som främjar cykling som ett transportmedel och en hälsosam aktivitet.

Vi ser vårt medlemskap i Svenska Cykelförbundet och Göteborgs Cykelförbund som en möjlighet att inte bara främja cykelsporten, utan också att vara en del av det bredare cykelsamhället. Genom att vara en del av dessa organisationer kan vi dela erfarenheter, få tillgång till utbildningar och vara med och påverka cykelfrågor både på nationell och lokal nivå.

Vi uppmanar alla våra medlemmar och cykelentusiaster att dra nytta av de möjligheter som vårt medlemskap i Svenska Cykelförbundet och Göteborgs Cykelförbund ger. Tillsammans kan vi främja cykelsporten och göra cyklingen ännu mer tillgänglig och givande för alla.
Copyright © 2023 incrane.se