Försäkringar

Som medlem i Svenska Cykelförbundet (SCF) får du tillgång till en särskild försäkring som kallas Idrottsförsäkring. Denna försäkring är en del av medlemskapet i SCF och syftar till att ge dig som medlem ett extra skydd vid eventuella olyckor eller skador i samband med din cykelsport.

Idrottsförsäkringen erbjuder ett brett spektrum av försäkringsskydd, inklusive personskador och sjukdomar som uppstår under träning, tävlingar och andra officiella evenemang. Försäkringen täcker även medicinska kostnader, rehabilitering och eventuell invaliditet som kan uppkomma till följd av en olycka inom ramen för cykelsporten.

Det är viktigt att notera att detaljerna i försäkringspolicyn kan variera och att det är bäst att kontakta Svenska Cykelförbundet direkt för att få den mest uppdaterade informationen om försäkringsskyddet som erbjuds som en del av medlemskapet. De kan ge dig fullständig information om omfattningen, villkoren och eventuella begränsningar i försäkringen.

Som medlem i SCF är det alltid rekommenderat att vara väl försäkrad även utöver Idrottsförsäkringen, särskilt om du cyklar på egen hand eller deltar i andra cykelaktiviteter utanför ramen för organiserade evenemang. Att ha en individuell hemförsäkring eller en särskild cykelförsäkring kan ge extra skydd och täcka andra aspekter av cykling, såsom stöld eller skador på din cykel.

Vi rekommenderar starkt att du noggrant granskar försäkringsvillkoren och kontrollerar att de uppfyller dina individuella behov och krav.
Copyright © 2023 incrane.se